Актуални програми

Обучителен сезон 7

Очаквайте новите ни обучения след началото на учебната 2022/2023 г.

ПРОГРАМА 76

РАЗВИВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата представя новите изисквания на учебните програми по Компютърно моделиране и информационни технологии (КМИТ) за 5. – 7. клас, и как те кореспондират с Европейската референтна рамка на дигиталните компетентности. […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 75

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И МЕТОДИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е предназначена за учители по компютърно моделиране и ИТ. В нея са включени основни теми свързани с: 1. Акценти и предизвикателства в учебните програми по компютърно моделиране и ИТ […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 33

НАЙ-НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

Програмата е предназначена за учители в детските градини и в подготвителните групи в училище, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, рехабилитатори и ресурсни […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 16

УСПЕШНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

• Програмата е предназначена за обучение и практикум за успешна педагогическа дейност на учителите по математика в прогимназиален етап в условията на новите учебни програми по математика. • Разработена е […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 18

НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И КОНТРОЛЪТ И ОЦЕНЯВАНЕТО В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Програмата е предназначена за учители по география и икономика в прогимназиален и гимназиален етап. Теоретичната част (40%) е ориентирана основно към актуалността на проблематиката за важното значение и постоянното прилагане […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 49

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Програмата е ориентирана към учители, които ще преподават новата учебна дисциплина в начален етап „Компютърно моделиране”. Квалификационният курс е разделен на две части – теоретическа (40%) и практическа (60%). Теоретическата […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 61

УСПЕШНА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

Диагностиката на постиженията на учениците е неизменна част от образователния процес. Националното външно оценяване в края на 4. клас има за цел да установи нивото на постигане на изискванията за […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 9

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП. НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ, НОВИТЕ УЧЕБНИЦИ, МЕТОДИ И ПОХВАТИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Програмата е предназначена за учители по български език и литература в прогимназиален етап. Теоретическата част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по български език – нов стандарт за учебно […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 33

НАЙ-НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

Програмата е предназначена за учители в детските градини и в подготвителните групи в училище, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, директори, зам.-директори, ръководители направление ИКТ, логопеди, рехабилитатори и ресурсни […]
Виж повече »

ПРОГРАМА 21

УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ – СЪМИШЛЕНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА

Теоретичната част на програмата (40%) е ориентирана към новостите при взаимодействието между учители и родители в предучилищното образование – нов държавен образователен стандарт за предучилищно образование, нов закон за предучилищното […]
Виж повече »

ОСОБЕНОСТИ НА ОБУЧЕНИЯТА В ОБУЧИТЕЛЕН СЕЗОН 6