„Истинският учител знае, че все още е ученик.“

ПРОСВЕТИ.СЕ е сайтът за обучителните програми на Издателска група „Просвета“. Той съдържа пълна и актуална информация за предлаганите от нас обучителни програми. Всички те са одобрени от Министерството на образованието и науката и са вписани в Националния регистър на квалификациите в Република България. Обученията ни се провеждат при стриктно спазване на нормативните изисквания. Обучителните ни програми покриват широк спектър от теми и се радват на сериозен интерес сред педагогическите специалисти.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ?

Документ с кредит

При успешното завършване на наша обучителна програма ще получите удостоверение с квалификационен кредит, което ще Ви служи при Вашата атестация и кариерно израстване.​

Условия за записване:

Обученията са достъпни само от територията на България!