Свържете се с нас

Контакти

Организационни въпроси,
отзиви и предложения

Мария Карабельова

Координатор „Обучителни програми
e-mail: programi@prosveta.bg

Владислава Антонова

Организатор
тел.: 0882 265 335
e-mail: programi@prosveta.bg

Ваня Георгиева

Връзки с обществеността
e-mail: programi@prosveta.bg

Технически въпроси по провеждането на обученията

Диана Грозданова

Администратор уебсайт
тел.: 02 818 20 10
e-mail: support@prosveta.bg

Силвия Янева

Администратор уебсайт
тел.: 02 818 20 26
e-mail: support@prosveta.bg

Габриела Найденова

Администратор уебсайт
тел.: 02 451 18 56
e-mail: support@prosveta.bg

Заявки за провеждане на индивидуални обучения

Александрина Беровска

Ръководител направление „Детски градини”
тел.: 0884 430 832
e-mail: a.berovska@prosveta.bg

Валентина Кадева

Ръководител направление „Начален етап в училищата
тел.: 02 923 18 51, 0884 110 810
e-mail: valentina.kadeva@prosveta.bg

Въпроси за удостоверенията с кредити

Александрина Беровска

Ръководител направление „Детски градини
тел.: 0884 430 832
e-mail:
a.berovska@prosveta.bg

Валентина Кадева

Ръководител направление „Начален етап в училищата
тел.: 02 923 18 51, 0884 110 810
e-mail: valentina.kadeva@prosveta.bg

Форма за контакт