Програма 44

ПЛАНИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ УРОК ПО ЧУЖД ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ В ГИМНАЗИАЛНИЯ КУРС; „ОБЪРНАТИЯТ“ ЧАС ПО ЛИТЕРАТУРА (FLIPPED CLASSROOM)

Програмата е насочена към:

учители – гимназиален етап, ръководители направление ИКТ

Предмет/клас (етап):

гимназиален етап, ръководители направление ИКТ, чужди езици

Обучители:

Ваня Пенева, доц. д-р Данаил Данов, Катерина Костова, проф. д-р Мадлен Данова, Цветелина Таралова, Яна Спасова

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

Място на провеждане (присъствено):

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Присъствено и Онлайн

Безплатно

Кратко описание на програмата

Курсът, който има модулна организация, представя създаването на интерактивната система за обучение по чужд език и литература в гимназиалния етап. Предоставя възможност за изпробване на интерактивните методи при практическото разработване на уроците. Обучаемите ще задълбочат уменията си за подготовка на уроци по чужд език и литература и ще се запознаят с нови подходи за повишаване на мотивацията на учениците.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 19.10.2023 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.