Програма 83

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И МЕТОДИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ХООС В ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е насочена към:

учители по химия и опазване на околната среда (ХООС) в първи гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

първи гимназиален етап

Обучители:

Кирил Атанасов, Красимир Николов

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по химия и опазване на околната среда (ХООС) в първи гимназиален етап. В нея са включени основни теми, свързани с:

  • Моделът „Обърната класна стая“ (flipped classroom) в обучението по химия;
  • Работни листове и учебна тетрадка при организирането на учебния процес – плюсове и минуси;
  • Технологични средства за ефективно обучение по ХООС;
  • Ключови компетентности на обучаемите, представени в учебните програми (8 -10 клас) и възможности за реализирането им. Интердисциплинарен подход.
  • Предизвикателни методически предложения на теми от учебните програми (8 – 10 клас).
  • Приобщаване на училищната общност в обучението по химия и опазване на околната среда, чрез проблемно-базирано обучение – подход за развитие на творческите и социалните компетентности за устойчиво развитие.

Обучението ще се реализира в дистанционна форма – 8 часа в електронна среда и 8 часа неприсъствени под формата на разработване на задачи.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1414/05.07.2023

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.