Програма 77

STREАM УРОКЪТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

Програмата е насочена към:

директори, учители, зам.-директори

Предмет/клас (етап):

всички етапи и класове

Обучители:

Елица Вълчанова, Невена Чардакова, Росица Василева-Борисова

Гост-лектори:

Любомира Иванова, Станислава Стефанова

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

STEM, STEAM, STREAM – да не би да има грешка в изписването?
Не, това са три варианта на един и същ подход за развиване на изследователски умения у учениците. Третият от тях е най-всеобхватен и обединява: Science – природни науки, Technology – технологии, Reading – четене, Engineering – инженерство, Arts – изкуства, и Mathematics – математика.

Програмата е предназначена за учители по физика, химия, биология, математика, български език и литература, технологии и предприемачество, информационни технологии, музика и изобразително изкуство. В нея са включени основни теми, свързани с:
1. възможните подходи и методи на работа, които STREAM предлага;
2. особеностите на изследователския подход при организирането на учебния процес и дългосрочните ползи, които такъв модел на обучение би могъл да има за мотивацията и развитието на учениците;
3. използване на STREAM пространството в училище за развиване на изследователски умения у учениците;
4. прилагането на изследователски подход на преподаване и реализиране на проектно-базирано обучение и концептуално учене;
5. връзка между преподаваните концепции и реалния свят;
6. технологични средства за ефективно STREAM обучение;
7. практически идеи и насоки за подготовката, организирането и провеждането на STREAM урок.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1408/05.07.2023 г.

задачи за изпълнение

ЗАДАЧА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Направете кратко описание на STEM урок, което да включва:
 • заглавие на урока;
 • клас;
 • кратко описание на явленията или процесите, които ще бъдат разгледани;
 • кратко описание на експериментите, които ще бъдат проведени, както и какво се доказва/показва с тях;
 • учебно съдържание по предметите, които ще бъдат интегрирани в урока.
Не е необходимо в урока да включвате учебно съдържание по всички изброени предмети, но е желателно в него да има поне 3 от тях.
За да изпълните задачата, свалете таблицата, която е приложима за вас, и я попълнете. Попълнената таблица качете като решение на поставената домашна работа.
 1. Таблица за начален етап - 1. – 4. клас
 2. Таблица за - 5. – 12. клас

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 20.04.2023 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
 • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
 • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
 • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
 • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.