Програма 74

„ДУМИ ОТ ДУМИ БЕЗ ДУМИ ЗА ДУМИ“ – ИГРОВИ ПОДХОДИ ПРИ РАБОТА С ЛИТЕРАТУРЕН ТЕКСТ ЗА УЧЕНИЦИ

Програмата е насочена към:

директори, учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап, педагогически съветници, психолози

Предмет/клас (етап):

5. - 7. клас, 8. - 12. клас, литература

Обучители:

доц. Снежина Петрова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е насочена към преподаватели по литература и представя подходи, базирани на различни видове актьорски тренинг, игрови практики и работа с текст за артисти, адаптирани за работа с ученици в клас. Предложеното обучение има за цел да улесни преподавателите в процеса на приобщаване на съвременния ученик към литературния текст чрез включване на неговата емоционална памет, въображение и индивидуална перцепция. Игровите подходи допринасят за по-добра кохезия в класната стая. Когато са кратки, фокусирани и използват за свой предмет лексика от изучаваните произведения, те улесняват връзката както между учениците, така и между учениците и текста. Това намалява отчуждението, породено от различните нива на разбиране, и благоприятства ангажирането и активната дискусия върху учебното съдържание. Приложени в практиката, тези подходи биха повишили креативността на преподаватели и ученици в учебния процес върху литературен материал. Програмата се реализира под форма на тренинг, чрез който обучаваните придобиват умения за надграждане на своята педагогическа компетентност.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2560/11.03.2022 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: