Програма 43

ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ПОДХОДИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата е насочена към:

учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

биология и здравно образование, гимназиален етап

Обучители:

д-р Златка Ваклева, доц. д-р Маргарита Панайотова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата има за цел овладяване на иновативни стратегии и подходи на обучение в обучението по биология и здравно образование в гимназиален етап, основани на конструктивизма. Тя е в съответствие с промените в учебните програми и необходимостта от развитие на ключови компетентности у учениците, отнасящи се до структурата на човешкия организъм, жизнените процеси, извършващи се в него, с акцент върху опазване на здравето. Теоретичната част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по биология и здравно образование. Практическата част (60%), която включва и тренинг, е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата, комуникативната и административната компетентност на учителя по биология и здравно образование.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: