Програма 32

ИЗКУСТВОТО ДА ОБЩУВАМЕ – РАЗВИТИЕ НА ПАРТНЬОРСКА КОМПЕТЕНТНОСТ

Програмата е насочена към:

учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап, педагогически съветници, психолози

Предмет/клас (етап):

гимназиален етап, начален етап, педагогически съветници, прогимназиален етап, психолози

Обучители:

доц. д-р Румен Бостанджиев

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Теоретичната част (50%) запознава с основните постановки в областта на междуличностното общуване, емоционалната и социалната компетентност в областта на междуличностните отношения.
Практическата част (50%) включва тренинг, чрез който обучаваните учители се запознават чрез собствен опит и преживяване с основните методи на групова работа. Използват се основно структурирани ролеви игри, симулация на проблемни ситуации, групова дискусия и споделяне.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: