Програма 28

НАЧАЛНИЯТ УЧИТЕЛ КАТО КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕАЛНОСТИ

Програмата е насочена към:

учители – начален етап

Предмет/клас (етап):

начален етап

Обучители:

проф. д-р Жулиета Савова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за начални учители, зам.-директори и директори, както и за всички, които проявяват професионален интерес към ролята и функциите на класния ръководител в съвременното училище. Теоретичната част (40%) е ориентирана към новия стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. Практическата част (60%) е свързана с обогатяване на професионалния опит на педагогическите специалисти и цели изграждане и усъвършенстване на умения и овладяване на компетентности от началния учител, които го правят ефективен класен ръководител. В групова среда и в практически контекст обучаваните създават, модифицират и оценяват професионални ресурси за нуждите на класния ръководител.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.