Програма 31

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ, ВИДОВЕ И ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап

Предмет/клас (етап):

български език и литература, прогимназиален етап

Обучители:

проф. д-р Татяна Ангелова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата позволява да се работи върху приемствеността между обучението по български език в 5. клас и в началния етап.

Теоретичната част (40%) е ориентирана към новостите в обучението по български език – нов стандарт за учебно съдържание и нови учебни програми в прогимназиален етап, нова наредба за оценяване, нови стратегии, пряко свързани с работата на учителя (стратегия за насърчаване на грамотността).

Практическата част (60%) включва тренинг и е свързана с обогатяване и усъвършенстване на академичната, педагогическата, комуникативната и административната компетентност на учителя българист.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-388/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.