Програма 58

ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УРОКА ПО РЕЛИГИЯ – ХРИСТИЯНСТВО – ПРАВОСЛАВИЕ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ (1. – 4 КЛАС)

Програмата е насочена към:

учители – начален етап, учители по религия – християнство – православие 1. – 4. клас (богослови)

Предмет/клас (етап):

начален етап, религия – християнство – православие

Обучители:

Красимира Брайкова, проф. д-р Емилия Василева

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е насочена към богослови  и начални учители, които притежават правоспособност да преподават религия – християнство – православие в началния етап на основната образователна степен.  Поставен е акцент върху практическата дейност на учителя в съответствие с учебните програми  за 1. – 4. клас.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.