Програма 84

ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ

Програмата е насочена към:

временно изпълняващи длъжността „директор“, заместник-директори, учители от всички етапи, педагогически съветници

Предмет/клас (етап):

всички етапи

Обучители:

Величка Стойчева, Диана Николова, Елисавета Владимирова, Таньо Стойчев

3 Квалификационни кредита

48 академични часа

Платено

Кратко описание на програмата

Програмата ще се реализира в две части – теоретична и практическа. В тях ще се акцентира последователно върху следните теми:

МОДУЛ I  –  ВЪВЕДЕНИЕ В ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“                            8 часа

МОДУЛ II – НОРМАТИВНА УРЕДБА В СИСТЕМАТА                                   8 часа

–           Същност и функции на директора; Организационни аспекти на работата; Умения и компетентности, свързани с длъжността; Изисквания за участие в конкурсна процедура; Документи, свързани с реда и условията за организация и провеждане на държавната образователна политика; Трудовоправни отношения и спорове; Гранична нормативна уредба

МОДУЛ III – ТРЕНИРОВЪЧЕН                                                                           16 часа

–           Примерни рамки за изработване на Стратегия – 4 часа

–           Изработване и защита на Стратегия за развитие на конкретното училище/училища – 4 часа

–           Примерни тестове с отворени и затворени въпроси – 4 часа

–           Работа по казуси – 4 часа

МОДУЛ IV – ДИСТАНЦИОНЕН МОДУЛ                                                      16 часа

–           Поставяне на индивидуални задачи за участниците – 4 часа

–           Обсъждане изпълнението на заданията – 4 часа

–           Обратна връзка – 8 часа

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1418/06.07.2023

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: