Програма 77

STREАM УРОКЪТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

Програмата е насочена към:

директори, учители, зам.-директори

Предмет/клас (етап):

всички етапи и класове

Обучители:

Елица Вълчанова, Невена Чардакова, Росица Василева-Борисова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

STEM, STEAM, STREAM – да не би да има грешка в изписването?
Не, това са три варианта на един и същ подход за развиване на изследователски умения у учениците. Третият от тях е най-всеобхватен и обединява: Science – природни науки, Technology – технологии, Reading – четене, Engineering – инженерство, Arts – изкуства, и Mathematics – математика.

Програмата е предназначена за учители по физика, химия, биология, математика, български език и литература, технологии и предприемачество, информационни технологии, музика и изобразително изкуство. В нея са включени основни теми, свързани с:
1. възможните подходи и методи на работа, които STREAM предлага;
2. особеностите на изследователския подход при организирането на учебния процес и дългосрочните ползи, които такъв модел на обучение би могъл да има за мотивацията и развитието на учениците;
3. използване на STREAM пространството в училище за развиване на изследователски умения у учениците;
4. прилагането на изследователски подход на преподаване и реализиране на проектно-базирано обучение и концептуално учене;
5. връзка между преподаваните концепции и реалния свят;
6. технологични средства за ефективно STREAM обучение;
7. практически идеи и насоки за подготовката, организирането и провеждането на STREAM урок.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1408/05.07.2023 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.