Програма 82

STREАM В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

Програмата е насочена към:

директори, учители, зам.-директори

Предмет/клас (етап):

предучилищно образование

Обучители:

Радка Иванова

Гост-лектори:

проф. дн Любен Витанов, доц. д-р Галина Георгиева

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е насочена към педагогическите специалисти, работещи с деца в предучилищна възраст в детската градина и училището. В нея са включени основни теми, свързани с:

 • възможните подходи и методи на работа, които STREAM предлага;
 • особеностите на изследователския подход и прилагането му;
 • реализиране на проектно-базирано обучение;
 • използване на STREAM пространство за развиване на изследователски умения у децата;
 • развиване на интелектуалните способности и въображението на децата чрез учене в забавна и безопасна среда, включване в практически и експериментални ситуации, създаване на условия за работа в група;
 • практически идеи и насоки за подготовката, организирането и провеждането на STREAM педагогическа ситуация.

Обучението ще се реализира в частично-присъствена форма – 8 часа присъствени/в електронна среда и 8 часа неприсъствени под формата на разработване на задания.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1419/06.07.2023

задачи за изпълнение

Условие: Създайте СТЕМ педагогическа ситуация.


 • Предоставямe Ви образец, който може да ползвате при разработването на педагогическата ситуация.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 18.01.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
 • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
 • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
 • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
 • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.