Програма 22

ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Програмата е насочена към:

учители – начален етап

Предмет/клас (етап):

български език и литература, начален етап

Обучители:

гл. ас. д-р Пенка Димитрова, Невена Петрова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата предвижда лекционен курс и практикум, ориентирани към успешна педагогическа дейност в обучението по български език и литература в 1. – 4. клас. Лекционният курс е насочен към разкриване на теоретико-практическите основи за овладяване на четенето и писането като основни ключови компетентности в светлината на новите учебни програми по български език и литература за началния етап на средното училище. Практическата част е свързана с обогатяване на технологичната компетентност на началния учител. Усвояват се основни подходи за стимулиране и диагностика на четенето и писането, умения за планиране и изготвяне на методическа рамка на урок по български език и литература в началния етап на средното училище.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.