Програма 29

УЧИТЕЛСКОТО ПОРТФОЛИО – ФИЛОСОФИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ

Програмата е насочена към:

учители – начален етап

Предмет/клас (етап):

начален етап

Обучители:

Александра Николова, проф. д-р Владимира Ангелова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Обучителната програма дава възможност на участниците да се запознаят с възможностите на образователното портфолио като инструмент за доказване на личностно развитие на притежателя си.
Основните компоненти на програмата са: анализиране, съставяне и оценяване на учителското портфолио.
Дава се възможност на участниците да изградят собствен вариант на учителско портфолио, като подбират основните му компоненти в зависимост от целта, която са си поставили. Представят се критерии за оценяване на силните страни и възможните ограничения на портфолиото в образованието като иновационен инструмент.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Записване

Условия за записване: