Програма 48

УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ЛИТЕРАТУРА 8. – 10. КЛАС

Програмата е насочена към:

учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

8. - 10. клас, литература

Обучители:

проф. д-р Албена Хранова

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата предвижда обучение и практикум за успешна педагогическа дейност в условията на новите учебни програми; работи за развитие на умения за преподаване на ключовите компетентности, както и за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес. И теоретичната лекционна част, и практикумът (разбира се, с оглед на своите специфики) ще акцентират последователно върху следните тематични ядра:

  • Съпоставка между старите и новите учебни програми по литература в гимназиалния етап с оглед на литературните, социокултурните и комуникативните компетентности на учениците;
  • Изтъкване на предимствата на новите учебни програми с оглед на задължителните текстове, новите понятия по теми и съотношенията между новите знания, упражненията и преговорните части;
  • Новите програми като разширяване на възможността за прокарване на политиките на изискваното от програмите гражданско образование на учениците;
  • Референтното изискване на програмите за съпоставката между посланията на изучавания текст със съвременния социален опит;
  • Спецификата на литературното обучение и изискванията на новите програми за междупредметни връзки;
  • Спецификата на литературното обучение и повишаване на функционалната и комуникативната грамотност на учениците.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1122/04.07.2018 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

Как си представяте на практика съотношението 50:50 между преподаването (придобиването на новите знания) и упражненията (придобиването на умения) в обучението по литература?

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 25.04.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.