Програма 62

УСПЕШНАТА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА В 7. И В 10. КЛАС

Програмата е насочена към:

учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

български език и литература, гимназиален етап, математика, прогимназиален етап

Обучители:

Весела Михайлова, Пенка Иванова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата предвижда обучение и практикум за успешна педагогическа дейност, свързана с формирането на успешно тестово поведение у учениците, на които предстои Национално външно оценяване по български език и литература/по математика. Предполага акцент върху учебно-изпитните програми по български език и литература/по математика и върху моделите за съответните тестови формати, както и представянето на основни положения от приложната дисциплина тестология, от които зависят ефективността на подготовката на учениците и адекватното им поведение в изпитна ситуация.
И теоретичната лекционна част, и практикумът ще акцентират последователно върху следните тематични ядра:
• Логика на учебно-изпитните програми за НВО, одобрени от МОН;
• Модели на изпитните формати, одобрени от МОН (сравнение между предходните и новите модели);
• Практически подходи при решаването на тестови задачи, предвидени в одобрените от МОН модели.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.