Програма 41

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПРОФИЛ НА УЧИТЕЛИТЕ НАСТАВНИЦИ С ОГЛЕД НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПО РУСКИ ЕЗИК

Програмата е насочена към:

директори, зам.-директори, учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

гимназиален етап, прогимназиален етап

Обучители:

доц. д-р Антония Димитрова, проф. д-р Татяна Ангелова

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата отчита новите промени в нормативната уредба и се базира на основни положения в Наредба 12. Включва теоретична и практическа подготовка, включително тренинги на учители, директори и зам.-директори, участващи в провеждането на практическата подготовка на стажант-учителите. Втората целева група при обучението по тази програма са млади учители, които участват в системата за наставничество. Интегрирането на двете групи специалисти, участващи в процеса на наставничеството, позволява да се постигнат целите на програмата и да се усвоят предвидените умения и компетентности.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.