Обученията в обучителен сезон 8 имат следните по-важни особености:

Къде да намерим информация за обучителните програми?

Всичко за обучителните програми на „Просвета“ е на НОВИЯ САЙТ www.prosveti.se – той е посветен специално на обученията с кредити на учители.

В каква среда ще се провеждат обученията от сезон 8?

Всички обучения по график ще бъдат проведени ИЗЦЯЛО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА. Те са безплатни за участниците.

Къде мога да видя програмите, по които съм се записал/а?

Актуалните програми са видими в секция Актуални програми“, както и в платформата Е-ПРОСВЕТА, секция „За учителя“, подсекция „Обучителни програми“.

Как да се запиша за участие в обученията на Просвета?

Графикът на обученията е в сайта www.prosveti.se, както и в секцията „Обучителни програми в платформата Е-ПРОСВЕТА.

  • Участието в обученията е възможно само чрез СЛУЖЕБЕН АКАУНТ, завършващ на еdu.mon.bg. Тъй като това е задължително изискване, поставено от МОН, като част от стъпките по записване за програмата ще поискаме въвеждането на имейла и паролата от служебния акаунт.

Как ще получа квалификационен кредит по програма?

  • Всяко обучение се състои от две части с продължителност от 3 часа за всяка от тях – проведени ИЗЦЯЛО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА. За получаването на кредит е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧАСТИЕТО И В ДВЕТЕ ЧАСТИ. За някои обучения двете части са в различни дни, а дните на обученията са събота и неделя.
  • Неприсъствената част от всяко обучение включва ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧА, поставена от обучителите. Изпълнението на тази задача е условие за получаване на квалификационен кредит. След приключване на обучението имейлите на програмите и коректните формулировки на задачите ще бъдат качени на сайта www.prosveti.se, както и в секцията „Обучителни програми“ в платформата е-просвета.

В какъв срок и къде се изпращат задачите за изпълнение?

Задачите се предават в секция Удостоверения в платформата Е-ПРОСВЕТА. Срокът за подаването на всички задачи е 1 МЕСЕЦ от датата на провеждане на втората част на програмата

Къде да намеря информация за издадено удостоверение?

Информация за удостоверенията се съдържа в платформата Е-ПРОСВЕТА в секцията „Обучителни програми“, която е подменю на секцията „За учителя“.

Всякакви други въпроси, свързани с програмите, изпращайте на имейл: programi@prosveta.bg.