Програма 87

ПРЕПОДАВАНЕ НА ФИЛОСОФИЯ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Програмата е насочена към:

директори, зам.-директори, учители – гимназиален етап

Предмет/клас (етап):

гимназиален етап, гражданско образование, философия

Обучители:

Евелина Варджийска, Людмила Карамитева

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по философия и гражданско образование. В нея са включени основни теми, свързани с:
1. Интерактивност в образованието
2. Понятие за компетентност. Компетентностни модели, релевантни на преподаването на философия – Референтна рамка на компетентности за учене през целия живот; Референтна рамка на компетентности за демократична култура; Компетентности на 21. век
3. Развиване на компетентности според ДОС и УП по философия
4. Анализ на учебни задачи за развиване на компетентности
5. Създаване на учебни задачи за развиване на компетентности
6. Анализ на произведения на изкуствата и творчески задачи за развиване на компетентности
7. Планиране на интерактивен урок по философия с акцент върху развиване на компетентности
Обучението ще се реализира в частично-присъствена форма – 8 часа присъствени/в електронна среда и 8 часа дистанционни под формата на разработване на задания.

Програмата е одобрена със Заповед № 09-430/09.02.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.