Програма 80

STREАM УРОКЪТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ (2 КРЕДИТА)

Програмата е насочена към:

директори, учители, зам.-директори

Предмет/клас (етап):

всички етапи и класове

Обучители:

Елица Вълчанова, Невена Чардакова, Росица Василева-Борисова, Станислава Стефанова

2 Квалификационни кредита

32 академични часа

Безплатно

Кратко описание на програмата

Програмата е предназначена за учители по човекът и природата, физика, химия, биология, математика, ИТ, изкуство, български език и литература, география, история. В нея са включени основни теми, свързани с:

 • възможните подходи и методи на работа, които STREAM предлага;
 • особеностите на изследователския подход при организирането на учебния процес и дългосрочните ползи, които такъв модел на обучение би могъл да има за мотивацията и развитието на учениците;
 • използване на STREAM пространството в училище за развиване на изследователски умения у учениците;
 • прилагането на изследователски подход на преподаване и реализиране на проектно-базирано обучение и концептуално учене;
 • връзка между преподаваните концепции и реалния свят;
 • технологични средства за ефективно STREAM обучение;
 • практически идеи и насоки за подготовката, организирането и провеждането на STREAM урок.

Обучението ще се реализира в частично-присъствена форма – 16 часа присъствени/в електронна среда и 16 часа неприсъствени за разработване на задания.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1416/06.07.2023

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
 • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
 • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
 • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
 • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.