Програма 21

УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ – СЪМИШЛЕНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА

Програмата е насочена към:

учители – предучилищно образование

Предмет/клас (етап):

предучилищно образование

Обучители:

Александрина Беровска, доц. д-р Евгения Тополска, Радка Иванова

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Теоретичната част на програмата (40%) е ориентирана към новостите при взаимодействието между учители и родители в предучилищното образование – нов държавен образователен стандарт за предучилищно образование, нов закон за предучилищното и училищното образование, пряко свързани с работата на детския учител. Практическата част (60%), която включва тренинг, е насочена към обогатяване и усъвършенстване на педагогическата и комуникативната компетентност на учителя.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

УСЛОВИЕ: Създаване на анкета за родителя.
За написването ú използвайте програмата MS Word.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 19.03.2023 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.