Програма 44

ПЛАНИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ УРОК ПО ЧУЖД ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ В ГИМНАЗИАЛНИЯ КУРС; „ОБЪРНАТИЯТ“ ЧАС ПО ЛИТЕРАТУРА (FLIPPED CLASSROOM)

Програмата е насочена към:

учители – гимназиален етап, ръководители направление ИКТ

Предмет/клас (етап):

гимназиален етап, ръководители направление ИКТ, чужди езици

Обучители:

Ваня Пенева, доц. д-р Данаил Данов, Катерина Костова, проф. д-р Мадлен Данова, Цветелина Таралова, Яна Спасова

Гост-лектори:

Десислава Петкова

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Курсът, който има модулна организация, представя създаването на интерактивната система за обучение по чужд език и литература в гимназиалния етап. Предоставя възможност за изпробване на интерактивните методи при практическото разработване на уроците. Обучаемите ще задълбочат уменията си за подготовка на уроци по чужд език и литература и ще се запознаят с нови подходи за повишаване на мотивацията на учениците.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

Име на учителя:

Имейл:

Училище:

Населено място:

Опишете класа, с който ще изпълните планираната дейност (брой ученици, възраст, ниво на езика от ЕЕР и др.)

Задание:  Планирайте дейност, като използвате метода на ПБО в един Ваш клас. Можете да използвате някои от примерите за план на урок, които бяха споделени с Вас по време на обучението, или опишете урока със свободен текст.

Задължителни елементи за разработката:

 1. Тема и цели на урока
 2. Реален контекст − опишете
 3. Продължителността на урока е най-малко 3 учебни часа
 4. Интегриран урок − какви междупредметни връзки съдържа
 5. Използвайте метода „Обърната класна стая“ − опишете как
 6. Планирайте екипна работа. Опишете как ще разделите учениците на екипи
 7. Предварително съгласувайте урока или елементи от него с учениците − опишете как
 8. Подгответе критериите за оценяване
 9. Изберете какъв краен продукт ще създадат учениците
 10. Планирайте обратна връзка за учениците и рефлексия
 11. Използвайте поне един ИКТ инструмент и създайте ресурс с него
 12. Напишете инструкциите за учениците

Бихме оценили високо, ако проведете урока с Вашите ученици и ни изпратите снимки и други материали!

Ако имате въпроси, пишете ни на следните имейли: programa44@prosveta.bg,  yana.mihailova@prosveta.bg,  desislavka@yahoo.com,  ts_taralova@abv.bg

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 16.05.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
 • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
 • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
 • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
 • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.