Програма 38

ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗВИВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ В ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Програмата е насочена към:

учители – гимназиален етап, ръководители направление ИКТ

Предмет/клас (етап):

гимназиален етап, информационни технологии, прогимназиален етап, ръководители направление ИКТ

Обучители:

д-р Дафинка Митева, доц. д-р Николина Николова, Мирослава Николова, проф. д-р Елиза Стефанова

Място на провеждане (онлайн):

e-prosveta.bg

График за провеждане

1 Квалификационен кредит

16 академични часа

Онлайн обучение

Безплатно

Кратко описание на програмата

Теоретичната част е ориентирана към новите учебни програми на ниво съдържание и технологична среда за работа, традиционни и иновативни методи за преподаване, методи и стратегии за оценяване на постиженията на учениците. Практическата част е свързана с обогатяване на професионалните компетентности на учителя по ИТ – академични, педагогически, комуникативни и административни, и включва тренинг, при който учителите инсталират и настройват виртуална машина, изграждат опит в ползването на облачни технологии за съвместна дейност и обучение, в екип подбират онлайн среда за създаване на уебсайт и разработват дизайн за учебен проект.

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

задачи за изпълнение

Свалете задачата ОТТУК.

Предайте задачата си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА.

Срок за изпращане: 19.04.2024 г.

Как ще получа удостоверение?

За да получите удостоверение с квалификационен кредит по програмата, е необходимо:
  • да сте педагогически специалист с регистрация като учител в е-просвета;
  • да сте участвали във всички форми/части на обучението;
  • да сте изпълнили възложената от обучителите задача и да сте я предали си чрез бутон „Качи решение“ в секция „Удостоверения“ в профила си в платформата Е-ПРОСВЕТА;
  • да сте въвели данните си за издаване на удостоверение;
Информация ще намерите в профила си в Е-ПРОСВЕТА, както следва в секции: Моят профил >> За учителя >> Обучителни програми >> Удостоверения.

Сподели:

Условия за записване

Обученията са достъпни само от територията на България.